Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản Dịch Vụ của Công ty Cổ Phần Phát Hành Phim HD Online. Trang này quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn với các điều khoản dưới đây. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Mục Đích

 • Các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Cổ Phần Phát Hành Phim HD Online nhằm mục đích cung cấp nội dung phim trực tuyến cho người dùng.
 • Việc sử dụng dịch vụ này chỉ được phép cho mục đích cá nhân và không thương mại. Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ để mục đích bất hợp pháp hoặc gây thiệt hại đến công ty.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

 • Công ty Cổ Phần Phát Hành Phim HD Online là chủ sở hữu độc quyền tất cả các nội dung, hình ảnh, video, và các tài liệu khác được cung cấp qua dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn cam kết không sao chép, sử dụng lại, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ nội dung nào từ dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Điều Khoản Sử Dụng

 • Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây.
 • Chúng tôi có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn với những thay đổi đó.

4. Chấp Nhận Thông Tin Cá Nhân

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.
 • Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

5. Hạn Chế Trách Nhiệm

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ luôn hoạt động liên tục và không bị gián đoạn, lỗi hoặc virus.

6. Liên Hệ

 • Để biết thêm thông tin về Điều Khoản Dịch Vụ hoặc để gửi phản hồi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ trên website hoặc qua email.

Cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ Phần Phát Hành Phim HD Online.