Chế Độ Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với trang Chế Độ Bảo Mật của Công ty Cổ Phần Phát Hành Phim HD Online. Trang này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc điền vào các biểu mẫu trên website của chúng tôi.
 • Các thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và các thông tin liên hệ khác

2. Sử Dụng Thông Tin

 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Thông tin của bạn cũng có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng website của chúng tôi, để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo dựa trên các quan tâm của bạn.

3. Bảo Vệ Thông Tin

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý.
 • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

4. Quyền Lựa Chọn và Truy Cập Thông Tin

 • Bạn có quyền lựa chọn từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở phần Liên Hệ.

5. Thay Đổi Chế Độ Bảo Mật

 • Chúng tôi có thể thay đổi Chế Độ Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn và yêu cầu pháp lý.
 • Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các phương tiện liên lạc phù hợp.

6. Liên Hệ

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Chế Độ Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ trên website hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp.

Cảm ơn bạn đã đọc Chế Độ Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và đáng tin cậy.